Advokátní kancelář Havlíček při zastupování zahraničího klienta uspěla u Ústavního soudu ohledně platnosti rozhodčí smlouvy

Advokátní kancelář Havlíček zastpuvala zahraničního klienta u Ústavního soudu ve věci posouzení platnosti rozhodčí smlouvy. Závěry Krajského soudu v Brně opřené o stanoviska Nejvyššího soudu byly podle názoru Advokátní kanceláře Havlíček v rozporu s ústavou garantovanými právy.