Účast Jana Havlíčka na sympoziu FITPRO

JUDr. Jan Havlíček, Ph.D. vystoupí s příspěvkem týkajícím se oblasti mezinárodního obchodu na sympoziu pořádaném Českým národním orgánem pro usnadňování procedur obchodu a elektronický obchod (FITPRO), pracující při Hospodářské komoře České republiky ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem vnitra ČR a Českou společností pro systémovou integraci při VŠE dne 25.5.2017.

Advokátní kancelář Havlíček při zastupování zahraničího klienta uspěla u Ústavního soudu ohledně platnosti rozhodčí smlouvy

Advokátní kancelář Havlíček zastpuvala zahraničního klienta u Ústavního soudu ve věci posouzení platnosti rozhodčí smlouvy. Závěry Krajského soudu v Brně opřené o stanoviska Nejvyššího soudu byly podle názoru Advokátní kanceláře Havlíček v rozporu s ústavou garantovanými právy.
(Pokračování textu…)

Seminář Snižování rizik v podnikání – Prevence vzniku pohledávek a finanční management

Advokátní kancelář JUDr, Jana Havlíčka a Cash Engineering s.r.o. s hlavní záštitou Hospodářské komory ČR a regionálními krajskými pobočkami Hospodářské komory uspořádala šňůru seminářů pro menší a střední podnikatele pod názvem Snižování rizik v podnikání – Prevence vzniku pohledávek a finanční management.
(Pokračování textu…)

HK ČR a Cash Engineering startují projekt E-VÝZVA na pomoc malým a středním podnikatelům

Hospodářská komora České republiky a CASH ENGINEERING s. r. o. představují společný projekt s názvem E-VÝZVA, jehož cílem je pomoci malým a středním podnikatelům eliminovat jejich případnou platební neschopnost. Hospodářství České republiky není a nemůže být založeno převážně na velkých firmách, a proto je zde nutná podpora malého středního podnikatelského sektoru napříč všemi segmenty. Malí a střední podnikatelé mají často problémy s druhotnou platební neschopností, jejíž řešení je pro ně komplikované, finančně a administrativně náročné.
Celý článek: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/-HK-CR-a-Cash-Engineering-startuji-projekt-E-VYZVA-na-pomoc-malym-a-strednim-podnikatelum-430624