Advokátní kancelář Havlíček uspěla s nárokem o náhradu škody tuzemského podnikatele proti České republice

Je nám ctí oznámit, že Advokátní kancelář Havlíček uspěla v řízení o náhradu škody způsobené nezákonným zrušením rozhodčího nálezu soudem. Zastupovali jsme úspěšně klienta v obchodním sporu řešeném v rozhodčím řízení. Rozhodčí nález byl následně napadem u českého soudu, a jak obvodní soud,