Advokátní kancelář Havlíček nemá povinnost zveřejňovat výroční zprávy, činí tak však se vším respektem k pravdivosti uveřejněných informací a v zájmu transparentnosti. Všechny údaje jsou poskytovány v anonymizované podobě, čímž je plně respektována povinnost mlčenlivosti.

Rok 2018

Rok 2019, 2020