Novináři někdy napíší pravdu o zákoně, kterým byl vyvlastněn majetek Dr. Adolfa Schwarzenberga, zarputilého antifašisty a podporovatele exilové vlády v Londýně, viz např.: 

Lex Schwarzenberg – zákon, který budí i po 75 letech silné emoce

nebo  

Lex Schwarzenberg zůstává protiústavní součástí českého práva. Stát se tváří, že je to v pořádku

Za svou podporu Čechů a Československa se mu po skončení druhé světové války dostalo nespravedlivého trestu. Když jako Čech a antifašista nemohl být postižen Benešovými dekrety, byl vyvlastněn zákonem, který směřoval jen k vyvlastnění majetku pouze jeho rodiny. Stát se víc než 30 let tváří, jako by se ho to netýkalo a překrucuje pravdu, historii, právo i spravedlnost. 

„Vzniká tu absurdní situace, kdy Ústavní soud opakovaně zamítl naši ústavní stížnost s odkazem na lex Schwarzenberg, ale zároveň se tváří, že lex Schwarzenberg je mrtvý zákon,” kritizuje takový postup Jan Havlíček, advokát zastupující Alžbětu Pezoldovou...

„Z doložených dokumentů vyplývá, že velká část schwarzenberského majetku byla přepsána nejdříve v druhé polovině roku 1948, tudíž by se na něj měly vztahovat restituční nároky, ale soudy tyto dokumenty, domnívám se záměrně, přehlížejí,”…

„Odvolávají se dokola na jediné, a dle mého názoru vadné, rozhodnutí Ústavního soudu z roku 1995 (zn. IV.ÚS 129/94), které tvrdí, že došlo ke ztrátě vlastnického práva k majetku dnem vyhlášení zákona č. 143/1947 Sb. Přitom i v samotném Lex Schwarzenberg je v paragrafu č. 4 nařízena povinnost vkladu vlastnického práva a stejně tak dokument z 3. června 1948 vydaný Prozatímním podnikovým ředitelstvím v Českých Budějovicích jasně hovoří o nutnosti zápisu vlastnického práva k majetku hlubocké větve,”…

„Aby ten majetek nemusel být vrácen, vymysleli onen ex lege efekt s okamžitou platností, který tvrdí, že majetek rodu Schwarzenbergů přechází na Českou zemi ke dni účinnosti zákona č. 143/1947 Sb.”

Není ale spravedlnost jenom jedna? Neměl by stát měřit všem stejným metrem? Stát si má chránit své hrdiny, bojovníky za jeho svébytnost a suverenitu. „Odměna“ vyvlastněním majetku není a nemůže být probována rozhodnutím soudů demokratického právního státu. 

Vědecká konference Dny práva pořádaná Právnickou fakultou Masarykovy univerzity přinesla celou řadu článků na téma restitucí, vystoupili např. JUDr. PhDr. Stanislav Balík, JUDr. Jan Havlíček, Ph.D. a Adam Pezold. Srovnáním těchto tří příspěvků uveřejněných ve sborníku nelze dospět k jinému závěru, než že nejen v období po druhé světové válce, ale i po roce 1990 se Česká republika chovala diskriminačně proti JUDr. Adolfu Schwarzenbergovi a jeho rodině, což potvrdil i Výbor OSN pro lidská práva (více o rozhodnutí Výboru příště). 

NIL NISI RECTUM! NIC NEŽ PRÁVO! Toto heslo stojí na starém rodovém erbu Schwarzenbergů. Nic jiného nechtějí ani nyní. Advokátní kancelář Havlíček od roku 2016 hrdě hájí právo na straně Alžběty von Pezold. 

Lex Schwarzenberg. Zrušit nebo dál odmítat spravedlnost?