Pro koho je balíček určen: 

– pro zaměstnavatele a odborové organizace 

Proč má oddlužení pomoci zaměstnancům

  • Víme, že jejich finanční problémy a neřešení problémů je často nutí ke změně zaměstnání (důvody jsou finanční, psychologické, nenalezení pochopení a pomoci, stud)

Jak to funguje

  • Skutečně zpracujeme zaměstnancům návrh na povolení oddlužení – skutečně jej podáme na soud. Žádná planá školení, brožury a plané sliby. Kvalifikovaně zpracovaný návrh a jeho podání na soud. 

Advokátní kancelář Havlíček realizovala se řadou zaměstnavatelů studii týkající se fluktuace zaměstnanců. Zjistili jsme, že obava zaměstnanců z vyzrazení jejich dluhů u zaměstnavatele a neochota zaměstnavatelů tolerovat a pomoci zaměstnancům vede k odchodu ze zaměstnaní a hledání jiné šance. Řešení je jednoduché. Zaměstnavatel nebo odborová organizace mohou zaměstnancům pomoci. Proč by pak měli odcházet. Budou si vážit svého zaměstnání, pomoci a jsou ochotni pomoc odměnit věrností a loajalitou.  

Zaměstnavatelé se stále častěji potýkají s rostoucí fluktuací zaměstnanců. Důvody jsou různé. Na základě empirického průzkumu jsme zjistili, že jedním z důvodů jsou finanční problémy zaměstnanců, které oni sami nejsou schopni řešit. Ještě častěji se za ně stydí a stále mění zaměstnání, aby se vyhnuli konfrontaci ze strany zaměstnavatele, proč mají exekuce, proč mají srážky atd.

Stát se to může. Každý člověk se může dostat do tíživé situace. Potřebuje ale pomoc, nikoli zatracení a výčitky.  Zaměstnavatelé mají jedinečnou možnost, jak pomoci člověku v nouzi, ale také udržet si své zaměstnance. Zaměstnavatel, který pomáhá svým zaměstnancům a nezatracuje je, toho ani jeho zaměstnanci jen tak neopustí.

Advokátní kancelář Havlíček na základě tohoto výzkumu připravila balíček služeb určený zaměstnancům, jehož cílem je pomoci zaměstnancům, což povede ke snížení fluktuace zaměstnanců u zaměstnavatele. 

Finanční problémy mohou potkat zaměstnance na kterémkoli stupni struktury firmy. Nejfrekventovanější ale bude pro zaměstnavatele se zaměstnanci s nižšími a středními nároky na kvalifikaci zaměstnanců. Balíčky jsou vhodné pro zaměstnavatele jak menší, střední i velké. Zaměstnanci totiž ve všech firmách mají stejné problémy.

Balíček mohou také využít odborové svazy jednotlivých firem. Kde zaspí zaměstnavatel sám, mohou pomoci odbory a zajistit příslušnou pomoc. Pomohou tím zaměstnancům a udrží tak stabilní kádr pro zaměstnavatele. Zaměstnavatel pak může zjistit, jak velká pomoc to je a sám se zapojí do pomoci svým zaměstnancům.

Oddlužení pro zaměstnance