Advokátní kancelář Havlíček je spolutvůrcem a aktivně se podílí na společném projektu s názvem INVEST IN EUROPE. Projekt je připravován a bude realizován za podpory různých zastupitelských úřadů a diplomatických misí nejen v České republice. 16.11.2022 se konalo jednání Meziparlamentní skupiny České republiky pro Omán Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a kromě členů této skupiny (Petr Sadovský – předseda skupiny, Michal Ratiborský, Mgr. Tomáš Helebrandt, MBA, Ing. Josef Kott) se setkání s honorárním konzulem Ománu v České republice půdě Poslanecké sněmovny zúčastnili zástupci INVEST IN EUROPE a Advokátní kanceláře Havlíček. 

Předmětem jednání byl možný rozvoj obchodní spolupráce a rozšíření investic ománských investorů do České republiky i zbytku Evropy. Honorární konzul deklaroval, že zájem na straně ománských investorů je velký a cílem projektu INVEST IN EUROPE bude zajištění maximální pomoci a podpory investičních aktivit ománských investorů. 

Dalším plánovaným krokem je mise do Ománu na úrovni právě Meziparlamentní skupiny ČR pro Omán, zástupců INVEST IN EUROPE, Advokátní kanceláře Havlíček s Oman Investment Authority a dalších zástupců ománských investorů. 

O vývoji projektu nejen s Ománem budeme dále informovat. 

JUDr. Jan Havlíček, Ph.D. 

Havlicek Law Offices 

a

INVEST IN EUROPE 

English version

Havlíček Law Offices co-founded and plays an active role in a joint project called INVEST IN EUROPE. The project is being prepared and will be implemented with the support of various embassies and diplomatic missions, both in the Czech Republic and elsewhere. On 16 November 2022, a session of the Inter-Parliamentary Group of the Czech Republic for Oman (a group established in the Chamber of Deputies of Parliament of the Czech Republic) was attended not just by the group’s members (Petr Sadovský, Michal Ratiborský, Mgr. Tomáš Helebrandt, MBA, and Ing. Josef Kott), but also by the Honorary Consul of Oman in the Czech Republic and representatives of INVEST IN EUROPE and Havlíček Law Offices. 

The meeting looked at ways to develop business cooperation and increase investment by Omani investors in the Czech Republic and the rest of Europe. The Honorary Consul confirmed that there is considerable interest on the part of Omani investors. It is the goal of INVEST IN EUROPE to provide maximum assistance and support for the investment activities of Omani investors. 

The next planned step is a mission to Oman at the level of the Inter-Parliamentary Group of the Czech Republic for Oman, representatives of INVEST IN EUROPE and Havlíček Law Offices to meet with the Oman Investment Authority and other representatives of Omani investors. 

We will continue to inform how the project progresses, with regard to both Oman and other countries.  

JUDr. Jan Havlíček, Ph.D. 

Havlicek Law Offices 

and

INVEST IN EUROPE 

AK připravila nový projekt Invest in Europe