Advokátní koncipient

absolvent_ikona

Advokátní kancelář s mezinárodním přesahem sídlící v Jihlavě a poskytující právní služby v oblasti generální právní praxe pro rozmanitou českou i mezinárodní klientelu, přijme advokátního koncipienta/advokátní koncipientku. Náplň práce tvoří zastupování klientů před soudy a správními orgány, právní poradenství v oblasti korporátního a pracovního práva, sepisování smluv a podání, analýza právních věcí, obhajoba v trestním řízení, a další.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici prosím pošlete strukturovaný životopis a kontakty na sebe na adresu info@janhavlicek.com.

Berte prosím na vědomí, že odesláním životopisu udělujete Advokátní kanceláři JUDr. Jan Havlíček, zapsané v evidenci České advokátní komory pod evid.číslem 14953 svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů uvedených v této žádosti a jejích přílohách a dalších údajů a informací týkajících se vaší osoby ve shora uvedeném rozsahu pro účely zprostředkování zaměstnání a pro účely posouzení vaší žádosti o získání zaměstnání v Advokátní kanceláři JUDr. Jan Havlíček. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen ode dne odeslání této žádosti na dobu nezbytně nutnou s ohledem na účel zpracování.

Současně prohlašujete, že jsou vám známa práva, která vám dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění náleží, zejména jste si vědomi toho, že můžete kdykoli požádat Advokátní kancelář JUDr. Jan Havlíček o smazání nebo o opravu osobních údajů.