Advokátní kancelář Havlíček zastupuje dva české klienty, kteří uplatňují své nároky za Tuniskou republikou. Předmětem sporu jsou dosud neuhrazené poskytnuté garance za stavební práce a dodávky na stavbu Tuniského kulturního centra – Cité de la Culture

Pohledávky jsou z doby realizace převážné části výstavby, v období před tzv. „arabským jarem“. Revoluce vyhnala české firmy z Tuniska, k dokončení stavby již nebyly přizvány. Práce a dodávky provedené před arabským jarem však dosud nebyly uhrazeny. 

Advokátní kancelář Havlíček tyto nároky uplatňuje přímo proti státu. Proběhlo ústní jednání se zástupci několika ministerstev tuniské vlády, jednání na úrovni českého Ministerstva zahraničních věcí a Česko-tuniské smíšené obchodní komise (MZV a MPO). Zástupci Advokátní kanceláře Havlíček spolu s poslanci Petrem Sadovským a Michalem Ratiborským navštívili Velvyslanectví Tuniské republiky v Praze a jednali s Její Excelencí,  velvyslankyní Tuniska Yosra Souiden o vyřešení náhrady škody pro tyto dvě poškozené české firmy ze strany Tuniské republiky. Dosud nepřišla Advokátní kanceláři Havlíček žádná odpověď ze strany Její Excelence Yosra Souiden, ani od jiného orgánu Tuniska. 

Ministerstvo zahraničních věcí vydalo diplomatickou nótu ve vztahu k řešení tohoto problému. Stále věříme v úspěch a úhradu dluhů českým podnikatelům, kteří nemohou doplácet na změnu vlády v Tunisku. Letos jsme se opět obrátili na Ministerstvo zahraničních věcí s tím, že Tunisko vůbec nereflektuje na diplomatickou nótu a problém stále není vyřešen. 

Česko vs. Tunisko