Oddlužení pro zaměstnance

Pro koho je balíček určen:  – pro zaměstnavatele a odborové organizace  Proč má oddlužení pomoci zaměstnancům Jak to funguje Advokátní kancelář Havlíček realizovala se řadou zaměstnavatelů studii týkající se fluktuace zaměstnanců. Zjistili jsme, že obava zaměstnanců z vyzrazení jejich dluhů u

Česko vs. Tunisko

Advokátní kancelář Havlíček zastupuje dva české klienty, kteří uplatňují své nároky za Tuniskou republikou. Předmětem sporu jsou dosud neuhrazené poskytnuté garance za stavební práce a dodávky na stavbu Tuniského kulturního centra – Cité de la Culture.  Pohledávky jsou z doby realizace převážné části

Advokátní kancelář Havlíček uspěla s nárokem o náhradu škody tuzemského podnikatele proti České republice

Je nám ctí oznámit, že Advokátní kancelář Havlíček uspěla v řízení o náhradu škody způsobené nezákonným zrušením rozhodčího nálezu soudem. Zastupovali jsme úspěšně klienta v obchodním sporu řešeném v rozhodčím řízení. Rozhodčí nález byl následně napadem u českého soudu, a jak obvodní soud,