JUDr. Havlíček, který ke sporu uvedl:„Je to veliký úspěch a první krok k zadostiučinění. Nyní musíme vyčkat, až nás kompetentní orgány České republiky (Ministerstvo financí, Hlavní město Praha) vyzvou k jednání a sdělí nám, jak hodlají svoje protiprávní jednání napravit. Jejich protiprávní jednání bylo deklarováno mezinárodním tribunálem a je na nich, zda a jak napraví své pochybení. Ohledně případné kompenzace není rozhodnutí tribunálu prozatím konečné a nyní vyhodnocujeme pro případ pokračování v naprosté ignoraci ze strany České republiky, možnost exekutivní nápravy. Zásadní rozhodnutí o protiprávním jednání České republiky ale již máme. Vydírání a podobné taktiky na mezinárodní poli jsou tvrdě potírány.“

zdroj: https://echo24.cz/a/SXLFA/arbitrazni-spor-mezi-pawlowski-ag-a-cr-dopadl-patem-republika-miliardy-platit-nebude

Z médií: Arbitrážní spor mezi Pawlowski AG a ČR dopadl patem