Institut nespolehlivého plátce byl do právního řádu zaveden jako jeden z institutů pro boj proti daňovým podvodům. Jeho aplikace však není mechanická a zejména v době probíhající pandemie COVID-19 je nutné brát zřetel i na skutečnosti, které by jinak mohly odůvodňovat rozhodnutí o nespolehlivém plátci.

Pokračovat ve čtení na webu Právní labyrint

Rozhodování o nespolehlivém plátci v průběhu pandemie COVID-19