V současnosti zastupuje AK Havlíček českého podnikatele, který přišel o nemalou finanční částku v Tunisku při výstavbě Tuniského kulturního centra, která je v majetku Tuniské republiky. Tato se k pohledávce, která vznikla v období „arabského jara“ nehlásí a přes oficiální cestu Ministerstva zahraničních věcí se doposud nepodařilo situaci zvrátit. Podnikatel tak nadále čeká na zaplacení.

V roce 2017  český podnikatel na internetu zjistil, že Tuniské kulturní centrum je dokončováno a bude slavnostně otevřeno. Bylo tedy dokončeno včetně jeho již realizovaných dodávek. Náš klient ale nedostal zaplaceno ani za dodávky, které v roce 2010 do Tuniského kulturního centra dodal, ani za všechen materiál, který měl připravený v České republice a který si sama tuniská strana byla v Čechách vybrat a byl vyroben specificky pouze na tuto zakázku, ted jakkoli jinak nepoužitelný.

Ve stejném roce, tedy 2017 jsme v zastoupení klienta požádali o součinnost a vysvětlení Tuniskou republiku a žádali jsme, aby stát uhradil částku našemu klientovi, která pro českého podnikatele byla zcela zásadní a její úhrada byla otázkou přežití nebo bankrotu našeho klienta. Spor musíme řešit zejména na diplomatické úrovni, protože investiční arbitráž by byla zcela neefektivní. Právě v takových případech by měla Česká republika důrazně uplatňovat pohledávky českých podnikatelů po jiných státech, pokud český podnikatel nemá de facto jiné možnosti obrany.

Po celé řadě intervencí ze strany naší kanceláře i ze strany českého zastupitelského úřadu v Tunisu,  vydalo české Ministerstvo zahraničních věcí diplomatickou nótu, aby tuniská strana vyřešila tento spor. Tuniské velvyslanectví v Praze naše přípisy zcela ignorovalo. Tuniské Ministerstvo investic případ řeší již téměř 4 roky, ale bez jakéhokoli výsledku.

Poslanec Petr Sadovský se z celým případem seznámil a sám poslal na jaře roku 2020 tuniské straně výzvu, nechť situaci vyřeší. Dosud nedostal žádnou odpověď. Petr Sadovský uvedl:

 „Osobně se domnívám, že v rámci dobrých obchodních vazeb mezi Českem a Tuniskem je žádoucí, aby případ byl ze strany Tuniské republiky vyřešen a nebyl stínem na rozvíjející se obchodní spolupráci. Případ znám a snažím se pomoci českému občanovi a podnikateli, aby se po tolika letech dobral svých práv. Sám jsem posílal oficiální dopis do Tuniska na jaře 2020 a zatím nemám žádnou reakci.„

Dosud Tuniská republika neuhradila za prokazatelnou dodávku na stavbu jejího kulturního centra českému podnikateli nic.

Advokátní kancelář Havlíček bude pokračovat ve svém sporu s Tuniskou republikou i nadále. Budeme také nadále apelovat na Ministerstvo zahraničních věcí, Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny, Smíšenou komisi pro česko-tuniskou spolupráci v hospodářské oblasti atd. aby hájily oprávněné zájmy českých podnikatelů v zahraničí a nedopustili, že budou čeští podnikatelé bezdůvodně poškozováni jinými státy.


zdroj: Credits to Habib M’henni / Wikimedia Commons

Neuhrazení dodávky ze strany Tuniska dostalo podnikatele na pokraj bankrotu