Ve sporu o zrušení změny územního plánu uspěla AK Havlíček u krajského soudu a nyní i u Nejvyššího správního soudu.

Hájili jsme zájmy municipality, proti které byla podána žaloba na zrušení změny územního plánu. Magistráty a obce, které pořizují změny územních plánů, jsou často vystaveny nedůvodným soudním žalobám na zrušení změny. Jsme velice rádi, že jsme se mohli podílet na ochraně legitimního územního plánu a přispět tak svojí právní argumentací k rozvoji města.

Celý text rozhodnutí je dostupný na webu Nejvyššího správního soudu:
http-://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2019/0245_1As__1900038_20200316132744_20200408100015_prevedeno.pdf

Zájmy municipality uhájeny u Nejvyššího správního soudu