Městský soud v Praze zrušil dne 23.04.2020 čtyři mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, a to ze dne 17.4.2020 a 26.3.2020 omezující maloobchodní prodej a ze dne 15.4.2020 a 23.3.2020 omezující volný pohyb osob.

Soud vycházel z toho, že při respektu k aktuálním hrozbám souvisejícím s onemocněním COVID-19 je nutno konstatovat, že ze strany státu jde o „bezprecedentní omezení základních práv, zejména svobody pohybu a svobody podnikání“.

Advokátní kancelář se shoduje s názorem soudu v tom smyslu, že zákon o bezpečnosti a krizový zákon předpokládají, že ve zcela mimořádných situacích může dojít k restrikcím ze strany státu. Konečně i vláda si toho byla vědoma, když první opatření v tomto smyslu přijala. Podle krizového zákona, jak publikujeme na našich webových stránkách (link na web Covid), mají osoby dotčené opatřeními dle krizového zákona právo na náhradu škody od státu. Tomu se stát ale zřejmě snažil vyhnout, proto pak jeho strategií bylo, že opatření nevydával podle krizového zákona, nýbrž podle jiným právních předpisů, což vedlo k tomu, že soud musel tato opatření zrušit jako nezákonná.

Neznamená to však, že se nyní nelze dovolat náhrady škody za restrikce, které existovaly na základě zrušených opatření. Bude zřejmě nutno postupovat v souladu se zákonem č. 82/1998 Sb., zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

V médiích již bylo prezentováno, že bude podána kasační stížnost a následovat může také ústavní stížnost. To však ale neznamená, že škody nelze uplatňovat již nyní, neboť rozhodnutí Městského soudu v Praze je pravomocné.

Soud zrušil opatření vlády