Stát ze zákona nese odpovědnost za vyhlášení nouzového stavu a zákon v tomto směru chrání fyzické a právnické osoby, které jsou opatřeními dotčeny a stanoví, že mají právo na kompenzaci. Fyzické a právnické osoby nemohou nést náklady spojené s nouzovým stavem.

Pandemie koronaviru COVID-19 je ránou pro celou zemi, stát ale v této chvíli musí chránit svojí ekonomiku tak, že bude kompenzovat škody, které vzniknou v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

Pomůžeme Vám, víme:
– Jakou náhradu lze požadovat,
– Co musíte prokázat,
– U kterého státního orgánu nárok uplatnit.

Získejte své peníze zpět

Nechejte nám zprávu, váš postup posoudíme a navrhneme správnou strategii. Úvodní konzultaci nabízíme zdarma.

    Náhrada škody od státu za vyhlášení nouzového stavu