Česká obchodní inspekce porušila právo na spravedlivý proces provozovatele restaurace – rozhodnutí o rekordní pokutě za diskriminaci Romů bylo soudem zrušeno

Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí České obchodní inspekce o udělení rekordní pokuty z roku 2014 za diskriminaci romů nevpuštěním do provozovny.

Česká obchodní inspekce v roce 2014 provedla 1254 kontrol a ve 40 případech bylo zjištěno porušení zákazu diskriminace, následně bylo v 16 případech přistoupeno k uložení pokut v celkové výši 1 011 500,- Kč.

Tento rok byla také uložena rekordní pokuta provozovateli sítě restaurací ve výši 400.000 Kč (tedy pokuta odpovídající téměř polovině součtu všech ostatních pokut).

Provozovatel se bránil od samého počátku a tvrdil, že zjištění České obchodní inspekce jsou smyšlená, že se žádné diskriminace nedopustil.

Vedoucí směny odmítl pro nesrovnalosti podepsat protokol o provedené kontrole, postup kontrolorů považoval za jednostranný, zaujatý a účelový, protože protokol neobsahoval všechny podstatné skutečnosti (zejména jím uváděnou přítomnost další osob romského původu v provozovně v době kontroly).

Žádný z kontrolních mechanismů České obchodní inspekce (námitky, odvolání) nedokázal zajistit řádnou ochranu práv provozovatele. Advokátní kancelář JUDr. Jana Havlíčka, Ph.D. podala v této věci správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně.

Z médií:

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-krimi/409598/soud-zrusil-pokutu-jihlavskemu-klubu-za-nevpusteni-romu.html

http://www.denik.cz/z_domova/soud-zrusil-pokutu-jihlavskemu-klubu-za-nevpusteni-romu-20160728.html

http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/163756-za-nevpusteni-romu-dostal-klub-pokutu-200-tisic-soud-rozhodnuti-zrusil/

http://www.jihlavskadrbna.cz/zpravy/krimi/1440-krajsky-soud-v-brne-zrusil-pokutu-jihlavskemu-klubu-za-nevpusteni-romu.html

http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/163837-coi-respektuje-zruseni-pokuty-za-nevpusteni-romu-do-klubu-penize-vrati/

Soud zrušil pokutu jihlavskému klubu za nevpuštění Romů