Advokátní kancelář JUDr, Jana Havlíčka a Cash Engineering s.r.o. s hlavní záštitou Hospodářské komory ČR a regionálními krajskými pobočkami Hospodářské komory uspořádala šňůru seminářů pro menší a střední podnikatele pod názvem Snižování rizik v podnikání – Prevence vzniku pohledávek a finanční management.

Místem konání seminářů byly krajské hospodářské komory 18.5.2016 v Jihlavě, 19.5. Ostravě, 31.5. v Českých Budějovicích a 1.6. v Hradci Králové.
Hlavním cílem setkání s menšími a středními podnikateli byla podpora jejich práv a znalost v oblasti prevence pohledávek a finanční oblasti. Důležité bylo zejména pochopení jednotlivých preventivních kroků a praktických pomůcek, se kterými se JUDr. Jan Havlíček v průběhu své praxe setkal.
Závěrem semináře byly účastníci semináře seznámeni s užitečným nástrojem E-VÝZVA. E-VÝZVA je společným projektem Hospodářské komory ČR, Advokátní kanceláře JUDr. Jan Havlíčka a Cash Engineering s.r.o. Projekt vznikl z praktického popudu vlivem potřeby podpořit také menší a střední podnikatele v právním zabezpečení za dostupnou cenu a s administrativní nenáročností. Na základě jednoduché objednávky za 399,-Kč zpracuje advokátní kancelář kvalifikovanou předžalobní upomínku dle par. 142a Občanského soudního řádu a odesílá ji na osobu dlužníka.
Ukázalo se, že projekt je prakticky vhodný nejen pro menší a střední podnikatele, ale též řadu významných větších podniků, pronajímatelů bytových a kancelářských prostor aj.

Semináře byly velice hyperaktivní s mnoha otázkami ze stran účastníků. Otázky se týkaly jak tematického zaměření seminářů, tak i dalších otázek z právní oblasti, na které JUDr. Jan Havlíček odpověděl vždy ze svých vlastních zkušeností z praxe.

Seminář Snižování rizik v podnikání – Prevence vzniku pohledávek a finanční management