JUDr. Jan Havlíček, Ph.D. se zúčastnil setkání významných absolventů Právnické fakulty Masarykovy univerzity u příležitosti konání mezinárodní vědecké konference Dny práva 2018

Jan Havlíček se zúčastnil setkání významných absolventů Právnické fakulty MU