Advokátní kancelář Havlíček zastupuje zahraničního klienta ve věci majetkové diskriminace v řádech desítek miliard Kč u Organizace spojených nároků: Human Rights Committee, Universal Periodic Review, dále pak u European Court of Human Rights.

Universal Periodic Review týkající se České republiky proběhlo 6.11.2017. Věříme, že svým podnětem jsme přispěli k tématům projednávaným na Czechia Review – 28th Session of Universal Periodic Review. Záznam projednání na půdě OSN můžete sledovat na: http://webtv.un.org/search/czechia-review-28th-session-of-universal-periodic-review/5634897371001/?term=Czech%20Republic&lan=english&cat=Universal%20Periodic%20Review&sort=date&page=2

AK zastupuje klienta u OSN