Advokátní kancelář Havlíček zastpuvala zahraničního klienta u Ústavního soudu ve věci posouzení platnosti rozhodčí smlouvy. Závěry Krajského soudu v Brně opřené o stanoviska Nejvyššího soudu byly podle názoru Advokátní kanceláře Havlíček v rozporu s ústavou garantovanými právy.

Ústavní soud vyhověl stížnosti podané naší kanceláří a rozhodutí předchozí zrušil pro porušení ústavních práv stěžovatele.

Aktuálně bylo vydáno rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 20 Cdo 1330/2016 ze dne 18.8.2016, které respektovalo názory vyslovené Ústavním soudem ve věci sp.zn.
II ÚS 2061/15 ze dne 1.2.2016 a poskytlo vysvětlení ve věci platnosti alternativních rozhodčích smluv. Nejvyšší soud se tedy v duchu uvedeného nálezu Ústavního soudu vyslovil pro platnost rozhodčí smlouvy sestavené přesně dle systematiky zákona.

Více informací.

Advokátní kancelář Havlíček při zastupování zahraničího klienta uspěla u Ústavního soudu ohledně platnosti rozhodčí smlouvy