Další ze stěžejních oblastí advokátní kanceláře je takzvaná sporová agenda. Naše klienty zastupujeme před civilními soudy, správními orgány, v rozhodčím řízení, v řízení u Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, v mezinárodním rozhodčím řízení (investičním i obchodním). V oblasti právního zastoupení zajišťujeme pro klienty velice individuální servis a pravidelné konzultace týkající se sporu. V rámci sporu jsme také připraveni jednat za klienta ohledně uzavření smíru či dohody o narovnání. Cílem je spokojenost našeho klienta. JUDr. Jan Havlíček také působí coby mezinárodní a vnitrostátní rozhodce, je členem řady renomovaných mezinárodních institucí. Na základě bohatých zkušeností nabízíme zastupování také v mezinárodních sporech.