Obchodní právo

Oblast obchodního práva je zásadní oblastí, kterou se zabýváme. Naše poradenství v této oblasti poskytujeme obchodním společnostem, korporacím i veřejnému sektoru. Poradenství pokrývá celé spektrum od založení obchodní společnosti na území ČR pro zahraniční subjekty, tak i založení či přesun obchodní společnosti z ČR do zahraničí pro tuzemské subjekty. Oblast našich služeb není omezena pouze územím ČR, poradenství je taktéž zaměřeno na oblast mezinárodního obchodu, vnitrostátních i přeshraničních fúzí, právní auditorskou činnost – due diligence, mezinárodního soudnictví, mezinárodního práva soukromého a mezinárodní daňové optimalizace.