Jan Havlček - advokát

JUDr. Jan Havlíček, Ph.D.

Jan Havlíček je veden na seznamu rozhodců na Rozhodčím soudu při Agrární komoře ČR a Hospodářské komoře ČR, Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC – Vienna International Arbitral Centre), Londýnského rozhodčího soudu (LCIA London Court of International Arbitration), Venice Chambers of Arbitration. Dále je členem těchto mezinárodních organizací International Chamber of Commerce Young Arbitration Forum, International Centre for Dispute Resolution Young & International (ICDR), the international division of the American Arbitration Association (AAA)

Michal Musil

Mgr. Michal Musil

V rámci praxe se zaměřuje na občanské právo, zejména v oblasti vymáhání pohledávek a práv k nemovitostem, obchodní právo s důrazem na smluvní právo a právo obchodní společností, trestní právo a vnitrostátní rozhodčí řízení.

Haman profil

Mgr. Vojtěch Haman

Vojtěch Haman je advokátním koncipientem se zaměřením praxe zejména na obchodní právo a důrazem na smluvní právo.

Mgr. Kateřina Remsová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Remsová, Ph.D.

V rámci praxe se zaměřuje na občanské právo a mezinárodní právo.

profile-img

Mgr. Ester Michlová Pohanková

Ester Michlová Pohanková se v rámci praxe zaměřuje zejména na rodinné právo, občanské právo zejména v oblasti vymáhání pohledávek a obchodní právo.

neckar-img

Mgr. Jan Neckář, Ph.D.

Jan Neckář se v rámci praxe se věnuje zejména finančnímu právu se specializací na daňový proces, dále pak správnímu právu, občanskému právu a obchodnímu právu.

Havlíčková profil

Veronika Havlíčková

Veronika Havlíčková zajišťuje komplexní administrativní chod advokátní kanceláře a komunikuje s klienty.