Mgr. Jan Neckář, Ph.D.DSC_6413

Advokátní koncipient

 

E-mail: jan.neckar@janhavlicek.com

Telefon: 00420 567 215 880

Vzdělání: Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, titul Mgr. (2006)

Masarykova univerzita Brno, Katedra finančního práva a národního hospodářství pod vedením školitele doc. JUDr. Petra Mrkývky, Ph.D., obor Finanční právo a finanční vědy, titul Ph.D. (2016)

Jan Neckář je advokátním koncipientem advokátní kanceláře JUDr. Jana Havlíčka se zaměřením zejména na finanční právo se specializací na daňový proces. Dále se pak zaměřuje na správní právo, občanské právo a obchodní právo.

Jan působí v rámci své advokátní praxe na pobočce advokátní kanceláře se sídlem v Brně.

Klientům advokátní kanceláře poskytuje širokou oblast právního poradenství včetně právního zastoupení. Dále v oblasti finančního práva zastoupení při řízení před orgány státní moci či veřejnoprávními subjekty.

Před nástupem do advokátní kanceláře JUDr. Jan Havlíček pracoval jako referent na Ministerstvu financí ČR (Odbor Legislativa daní z příjmů), dále působil na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Ekonomicko – správní fakultě Masarykovy univerzity jako odborný garant modulu Duševní vlastnictví a v letech 2011 – 2013 byl pověřen vedením Ústavu dovednostní výuky a inovace studia Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde současně působil jako asistent.

V rámci vědecké činnosti i praxe se věnuje zejména daňovému právu, vystupuje na odborných konferencích v České republice i v zahraničí. Věnuje se vlastní publikační činnosti, je spoluzakladatelem právnického časopisu Právní labyrint, který se věnuje aktuálním otázkám v oblasti práva.

Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity působí jako externí vyučující.

Vybrané transakce u klientů:

  • Poradenství tuzemského klienta/společnosti s.r.o. při její akvizici v objemu 13 mil. Kč – právní a finanční due diligence, kompletní příprava smluvních dokumentů, právní a daňové poradenství
  • Právní zastoupení poškozeného v trestním řízení
  • Rozdělení odštěpení sloučením v rámci dvou subjektů klienta v hodnotě 10 mil. Kč
  • Komplexní právně-daňové poradenství klientů, zejména v rámci daňových kontrol se zaměřením na daň z příjmů a daň z přidané hodnoty
  • Příprava veškerých podání v rámci zastupování klientů v daňové kontrole, v odvolacím řízení proti dodatečnému platebnímu výměru a ve správním soudnictví (včetně kasační stížnosti)
  • Příprava kompletních podkladů při řešení převodu nemovitostí – smluvní dokumentace, advokátní úschova finančních prostředků, příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí a případné zastoupení ve správním řízení u příslušného úřadu