Publikace

Dny práva 2012
VALDHANS, Jiří, Michal KOZIEŁ, Jan HAVLÍČEK a Tereza KYSELOVSKÁ. Dny práva 2012. 2012.
ICC Young Arbitrators Forum (YAF) – Selection of Arbitrators & Liability in International Arbitration
HAVLÍČEK, Jan. ICC Young Arbitrators Forum (YAF) – Selection of Arbitrators & Liability in International Arbitration. 2012.
International Commercial Arbitration – Czech republic
ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jan HAVLÍČEK. International Commercial Arbitration – Czech republic. In International Commercial Arbitration – Practise and Procedure. prvé. New Delhi India: Universal Law Publishing Co. PVT LTD., 2012. s. 241 – 260, 20 s. International Series. ISBN 978-93-5035-129-1.
Místo plnění jako příklad interakce Vídeňské úmluvy a nařízení Brusel I
HAVLÍČEK, Jan a Petra BOHŮNOVÁ. Místo plnění jako příklad interakce Vídeňské úmluvy a nařízení Brusel I. In Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží – ano či ne? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2012. s. 179-195, 17 s. Acta Universitatis Brunensis – Iuridica No 418. ISBN 978-80-210-5956-6.
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží – ano či ne?
ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Petra BOHŮNOVÁ, Ivan CISÁR, Filip ČERNÝ, Hana FUNKOVÁ, Slavomír HALLA, Jan HAVLÍČEK, Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Lucia KOVÁČOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Tereza KYSELOVSKÁ, Jan MAURIC, Dušan SULITKA, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží – ano či ne? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 269 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 418. ISBN 978-80-210-5956-6.
Vybrané otázky aplikace výhrad dle článku 93
HAVLÍČEK, Jan a Filip ČERNÝ. Vybrané otázky aplikace výhrad dle článku 93. In Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží – ano či ne? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2012. s. 61-81, 21 s. Acta Universitatis Brunensis – Iuridica No 418. ISBN 978-80-210-5956-6.
Dny práva 2011
VALDHANS, Jiří, Michal KOZIEŁ, Jan HAVLÍČEK a Tereza KYSELOVSKÁ. Dny práva 2011. 2011.
ICC Conference – Party Autonomy versus Autonomy of Arbitrators
HAVLÍČEK, Jan. ICC Conference – Party Autonomy versus Autonomy of Arbitrators. 2011.
ICC Young Arbitrators Forum (YAF) Event
HAVLÍČEK, Jan. ICC Young Arbitrators Forum (YAF) Event. 2011.
JURIS konference Cross-Examination in International Arbitration (zpráva z konference)
HAVLÍČEK, Jan. JURIS konference Cross-Examination in International Arbitration (zpráva z konference). In Právo, ekonomie a management. Ostrava: Key Publishing, 2011. s. 17-17, 2 s. ISBN 978-80-7418-078-1.
Mezinárodní soudnictví
KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jiří VALDHANS, Simona TRÁVNÍČKOVÁ, Lucia KOVÁČOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK a Jan HAVLÍČEK. Mezinárodní soudnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 120 s. Učebnice – č.475. ISBN 978-80-210-5581-0.
Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu)
HAVLÍČEK, Jan. Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu). Právní rádce: Měsíčník hospodářských novin, Praha: ECONOMIA, 2011, roč. 19, č. 1, s. 70-71. ISSN 1210-4817.
COFOLA 2010
ŽATECKÁ, Eva, Simona TRÁVNÍČKOVÁ, Damian CZUDEK, Tereza VOJTOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Jan HORECKÝ a Vojtěch VOMÁČKA. COFOLA 2010. 2010.
Dny práva 2010
VALDHANS, Jiří, Michal KOZIEŁ, Jan HAVLÍČEK a Tereza KYSELOVSKÁ. Dny práva 2010. 2010.
ICC Young Arbitrators Forum, Paříž, téma: Změna ICC 1998 Rules
HAVLÍČEK, Jan. ICC Young Arbitrators Forum, Paříž, téma: Změna ICC 1998 Rules. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: První archivní a spisovatelská, 2010, roč. 19, 2/2010. ISSN 1210-8278.
International Arbitration in Czech Republic
HAVLÍČEK, Jan. International Arbitration in Czech Republic. In ICC Young Arbitrators Forum Event Geneva, Switzerland. 2010.
Opravdu si spotřebitelé více stěžují, než se bojí utrácet?
HAVLÍČEK, Jan a Jiří MYŠÍK. Opravdu si spotřebitelé více stěžují, než se bojí utrácet? Právní a ekonomické problémy součanosti XII. Sborník prací., Ostrava: Key Publishing s. r. o., 2010, XII, s. 21-25.
Právo nestátního původu a regulace konsignačního skladu
HAVLÍČEK, Jan a Jiří MYŠÍK. Právo nestátního původu a regulace konsignačního skladu. Právní rádce, Praha: Economia, a.s, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 55-60. ISSN 1210-4817.
Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva
ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Kateřina ŘÍHOVÁ, Zdeněk KAPITÁN, Tereza KYSELOVSKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš ROZEHNAL, Tereza VOJTOVÁ a Jan HAVLÍČEK. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 222 s. Edice učebnic PrF MU č. 442. ISBN 978-80-210-5154-6.
Rozhodčí řízení a možnost rozhodování podle zásad spravedlnosti
HAVLÍČEK, Jan a Petra HAVLÍČKOVÁ. Rozhodčí řízení a možnost rozhodování podle zásad spravedlnosti. Právní a ekonomické problémy součanosti XII. Sborník prací., Ostrava: Key Publishing s. r. o., 2010, XVII, s. 16-20.
Rozhodčí smlouva a rozhodci ve světle některých rozhodnutí …aneb quo vadis…?
ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jan HAVLÍČEK. Rozhodčí smlouva a rozhodci ve světle některých rozhodnutí …aneb quo vadis…? Právní fórum, Praha: Wolters Kluver ČR, a. s., 2010, roč. 2010, č. 3, s. 114 – 119. ISSN 1214-7966.
Základy práva (nejen pro školy)
HAVLÍČEK, Jan a Jaroslava TOMANCOVÁ. Základy práva (nejen pro školy). In Základy práva (nejen pro školy). 2010. vyd. Boskovice – Brno: František Šalé – ALBERT, 2010. s. 173 – 190, 17 s. Základy práva (nejen pro školy). ISBN 978-80-7326-183-2.
2. Manažerský brainstorming
HAVLÍČEK, Jan a Jiří MYŠÍK. 2. Manažerský brainstorming. 2010.
Dny práva 2009
VALDHANS, Jiří, Michal KOZIEŁ, Jan HAVLÍČEK a Tereza KYSELOVSKÁ. Dny práva 2009. 2009.
Manažerský brainstorming
HAVLÍČEK, Jan a Jiří MYŠÍK. Manažerský brainstorming. 2009.
Náhrada škody na dobré pověsti
HAVLÍČEK, Jan a MYŠÍK, JIŘÍ. Náhrada škody na dobré pověsti. Právní a ekonomické problémy součanosti IX. Sborník prací., Ostrava: Key Publishing s. r. o., 2009, první, IX., s. 133-136.
Některá ustanovení kupní smlouvy podle obchodního zákoníku.
HAVLÍČEK, Jan. Některá ustanovení kupní smlouvy podle obchodního zákoníku. Právní rádce, Praha: Economia, a.s, 2009, XVII, 9/2009, s. 54-59. ISSN 1210-4817.
Odpovědnost a nezávazné objednávání v mezinárodním obchodě
HAVLÍČEK, Jan a Jiří MYŠÍK. Odpovědnost a nezávazné objednávání v mezinárodním obchodě. Právní a ekonomické problémy součanosti X. Sborník prací., Ostrava: Key Publishing s. r. o., 2009, první, X., s. 59-62.
Právní rámec a praktické otázky zadávání veřejných zakázek ve světle vybraných rozhodnutí Evropského soudního dvora a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
HAVLÍČEK, Jan. Právní rámec a praktické otázky zadávání veřejných zakázek ve světle vybraných rozhodnutí Evropského soudního dvora a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 16-26. ISSN 1210-8278.
REAKCE NA ROZHODNUTÍ VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE 12 CMO 496/2008
HAVLÍČEK, Jan. REAKCE NA ROZHODNUTÍ VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE 12 CMO 496/2008. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: První archivní a spisovatelská, 2009, roč. 2009, č. 9, s. 27 – 31. ISSN 1210-8278.
ROZHODOVÁNÍ SPORŮ V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ – OTÁZKA DISKONTINUITY
HAVLÍČEK, Jan. ROZHODOVÁNÍ SPORŮ V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ – OTÁZKA DISKONTINUITY. In Sborník příspěvků. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 1668 – 1673, 6 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
Stinné stránky české obchodní a vyšetřovací praxe (Případ GAMtherm s. r. o. ).
HAVLÍČEK, Jan a Jiří MYŠÍK. Stinné stránky české obchodní a vyšetřovací praxe (Případ GAMtherm s. r. o. ). Právní a ekonomické problémy součanosti X. Sborník prací., Ostrava: Key Publishing s. r. o., 2009, první, X., s. 63-67.
Kvalifikační předpoklady dle zákona o veřejných zakázkách
HAVLÍČEK, Jan. Kvalifikační předpoklady dle zákona o veřejných zakázkách. Právní rádce, Praha: Economia a.s., 2008, XVI, č. 2, s. 25-27. ISSN 1210-4817.
Ochrana spotřebitele v rozhodčím řízení
HAVLÍČEK, Jan. Ochrana spotřebitele v rozhodčím řízení. Neviditelný pes, Praha, 2008, roč. 13, č. 13. ISSN 1212-673X.
Ženské kvóty, import, nebo vlastní
HAVLÍČEK, Jan. Ženské kvóty, import, nebo vlastní. Neviditelný pes, Praha, 2006, roč. 13, č. 13. ISSN 1212-673X.

 

Konference

 

ICC Young Arbitrators Forum, Prague, November 20th 2012, main organizer
ICC Conference and ICC Young Arbitrators Forum, Prague, October 24th and 25th, 2011, member of organization team.
Conference MABR, Jihlava, October 2009, (organizer and participation – “Arbitration in the Czech Republic”),
Days of Law 2009, Faculty of Law, Masaryk University, 18. – 19. 11. 2009, “International Arbitration – questions of discontinuity”. (organizer and participation)
International Chamber of Commerce Young Arbitrators Forum, Herbert Smith Paris, 24. 11. 2009, topic: “International Arbitration in Europe: unity or diversity?“
Conference MABR, Jihlava, January 2010, (organizer and participation)
International Chamber of Commerce Young Arbitrators Forum, 27. 03. 2010, VIENNA, theme: “Young Approaches to Arbitration”
Conference for young lawyers, Brno 26. – 28. 5. 2010. paper: Jurisdiction of State Courts to Decide the Validity of Arbitration Contract. Organizer and moderator.
Juris Conerence, Cross-Examination in International Arbitration – November 5th, 2010
International Chamber of Commerce Young Arbitrators Forum, theme: “ARBITRATION AT HOME OR ABROAD, DOES IT REALLY MATTER?”, December, 3rd, 2010, Geneva, contribution: “International Arbitration in Czech Republic”,
ICC Young Arbitrators Forum (YAF) and Young Austrian Arbitration Practitioners (YAAP), April 16th, 2011, Vienna, topic: Young Approaches to Arbitration.
Juris Conference, Seventh Annual Leading Arbitrators’ Symposium on the Conduct of International Arbitration – April 18th, 2011
Days of Law 2010, Faculty of Law, Masaryk University
Days of Law 2011, Faculty of Law, Masaryk University
Days of Law 2012, Faculty of Law, Masaryk University