JUDr. Jan Havlíček, Ph.D.

advokát, partner

Jan Havlíček je veden na seznamu rozhodců na Rozhodčím soudu při Agrární komoře ČR a Hospodářské komoře ČR, Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC – Vienna International Arbitral Centre), Londýnského rozhodčího soudu (LCIA London Court of International Arbitration), Venice Chambers of Arbitration. Dále je členem těchto mezinárodních organizací International Chamber of Commerce Young Arbitration Forum, International Centre for Dispute Resolution Young & International (ICDR), the international division of the American Arbitration Association (AAA).

Zobrazit celý životopis

Mgr. Michal Musil

advokátní koncipient

V rámci praxe se zaměřuje na občanské právo, zejména v oblasti vymáhání pohledávek a práv k nemovitostem, obchodní právo s důrazem na smluvní právo a právo obchodní společností, trestní právo a vnitrostátní rozhodčí řízení.

Mgr. Ester Michlová Pohanková

off counsel

Ester Michlová Pohanková se v rámci praxe zaměřuje zejména na rodinné právo, občanské právo zejména v oblasti vymáhání pohledávek a obchodní právo.

Mgr. Jan Neckář, Ph.D.

off counsel

Jan Neckář se v rámci praxe se věnuje zejména finančnímu právu se specializací na daňový proces, dále pak správnímu právu, občanskému právu a obchodnímu právu.

Mgr. Vojtěch Haman

advokát

Vojtěch Haman je advokátem se zaměřením praxe zejména na obchodní právo a důrazem na smluvní právo.

Dominika Havlíčková

paralegal

Dominika Havlíčková se při studiu na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni věnuje aktuální právní problematice v naší kanceláři.

Veronika Havlíčková

sekretariát advokátní kanceláře

Veronika Havlíčková zajišťuje komplexní administrativní chod advokátní kanceláře a komunikuje s klienty.