Mgr. Vojtěch HamanDSC_6413

Advokátní koncipient

 

E-mail: vojtech.haman@janhavlicek.com

Telefon: 00420 567 215 880

Vzdělání: Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, titul Mgr. (2016)

Vojtěch Haman je advokátním koncipientem advokátní kanceláře JUDr. Jana Havlíčka, Ph.D. se zaměřením praxe zejména na obchodní právo a důrazem na smluvní právo, právo obchodních společností, správu a vymáhání pohledávek. Dále se specializuje na občanské právo zejména v oblastech vymáhání pohledávek a práv k nemovitostem, trestní právo, a také v oblasti vnitrostátního rozhodčího řízení.

Před nástupem do AK:
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou
Odborná praxe 2016

Vybrané transakce u klientů:

    • PPrávní zastoupení obchodních korporací při vymáhání pohledávek v soudním, rozhodčím a exekučním řízení
    • Příprava kupních smluv, darovacích smluv, smluv o dílo, podávání návrhů na vklad do katastru nemovitostí u převodu nemovitostí
    • Příprava a revize rámcových smluv a všeobecných obchodních podmínek obchodních korporací