Mgr. Michal MusilDSCN3481

Advokátní koncipient
E-mail: michal.musil@janhavlicek.com
T: 00420 567 215 880

Vzdělání:
Karlova univerzita v Praze, Právnická fakulta, titul Mgr. (2013)

Michal Musil je advokátním koncipientem advokátní kanceláře JUDr. Jana Havlíčka se zaměřením praxe zejména na obchodní právo a důrazem na smluvní právo, právo obchodních společností, správu a vymáhání pohledávek. Dále se specializuje na občanské právo zejména v oblastech vymáhání pohledávek a práv k nemovitostem, trestní právo, a také v oblasti vnitrostátního rozhodčího řízení.
Před nástupem do advokátní kanceláře JUDr. Jan Havlíček pracoval jako praktikant u Okresního soudu v Jihlavě.

Vybrané transakce u klientů:
 Právní zastoupení obchodních korporací při vymáhání pohledávek v soudním, rozhodčím a exekučním řízení
 Právní zastoupení v trestních věcech loupeže, pokusu o znásilnění, zneužití pravomoci úřední osoby, těžkého ublížení na zdraví, vydírání, krádeže, výtržnictví
 Poradenství a právní služby při řešení insolvence a konkurzu, příprava a podání přihlášky do insolvenčního řízení, do dražby a do likvidace
 Právní zastoupení ve směnečném řízení
 Příprava kupních smluv, darovacích smluv, smluv o dílo, podávání návrhů na vklad do katastru nemovitostí u převodu nemovitostí
 Příprava a revize rámcových smluv a všeobecných obchodních podmínek obchodních korporací
 Poskytování právních služeb společenstvím vlastníků jednotek ve věci příprav stanov, zpracování prohlášení vlastníka a ve věci sporů na plnění
 Poskytování právních služeb pro klienty poskytující nebankovní úvěry a řešení sporů
 Opatrovnictví v řízení o vyslovení přípustnosti převzetí do zdravotního ústavu a dalším držení ve zdravotním ústavu