Mgr. Jan Neckář, Ph.D.DSC_6413

Of-Counsel

 

E-mail: jan.neckar@janhavlicek.com

Telefon: 00420 567 215 880

Vzdělání: Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, titul Ph.D. (2016, obor Finanční právo a finanční vědy), titul Mgr. (2006, obor Právo).

Jan Neckář byl působil v advokátní kanceláři JUDr. Jana Havlíčka v letech 2014 – 2020 jako advokátní koncipient se zaměřením zejména na finanční právo se specializací na daňový proces a dále na správní právo, občanské právo a obchodní právo. Nyní působí jako of-counsel, kdy advokátní kanceláři poskytuje právní podporu pro širokou oblast právních odvětví, zejména v oblasti finančního práva, správního práva a civilního práva.

Před nástupem do advokátní kanceláře JUDr. Jan Havlíček, Ph.D., pracoval jako referent na Ministerstvu financí ČR (Odbor Legislativa daní z příjmů), dále působil na Masarykově univerzitě (konkrétně na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Ekonomicko – správní fakultě Masarykovy univerzity), kde působil jako odborný garant modulu Duševní vlastnictví a v letech 2011 – 2013 byl pověřen vedením Ústavu dovednostní výuky a inovace studia Právnické fakulty Masarykovy univerzity a současně zde působil jako asistent.

V rámci vědecké činnosti i praxe se věnuje zejména daňovému právu, vystupuje na odborných konferencích v České republice i v zahraničí. Věnuje se vlastní publikační činnosti, je spoluzakladatelem právnického časopisu Právní labyrint, který se věnuje aktuálním otázkám v oblasti práva.

Vybrané transakce u klientů:

  •  Poradenství tuzemského klienta/společnosti s.r.o. při její akvizici v objemu 13 mil. Kč – právní a finanční due diligence, kompletní příprava smluvních dokumentů, právní a daňové poradenství
  • Právní zastoupení poškozeného v trestním řízení
  • Rozdělení odštěpení sloučením v rámci dvou subjektů klienta v hodnotě 10 mil. Kč
  • Komplexní právně-daňové poradenství klientů, zejména v rámci daňových kontrol se zaměřením na daň z příjmů a daň z přidané hodnoty
  • Příprava veškerých podání v rámci zastupování klientů v daňové kontrole, v odvolacím řízení proti dodatečnému platebnímu výměru a ve správním soudnictví (včetně kasační stížnosti)
  • Příprava kompletních podkladů při řešení převodu nemovitostí – smluvní dokumentace, advokátní úschova finančních prostředků, příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí a případné zastoupení ve správním řízení u příslušného úřadu