Mgr. Ester Michlová PohankováDSCN3526

Off Counsel

E-mail: pohankova@janhavlicek.com

T: +420 567 215 880

Vzdělání:
Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, titul Bc. (2003)
Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, titul Mgr. (2009)

Ester Michlová Pohanková je advokátní koncipientkou advokátní kanceláře JUDr. Jana Havlíčka se zaměřením praxe zejména na obchodní právo s důrazem na smluvní právo, právo obchodních společností, správu a vymáhání pohledávek. Dále se specializuje na oblast rodinného práva, občanského práva s důrazem na majetkové vztahy a práva k nemovitostem a vnitrostátní rozhodčí řízení.

Před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala v advokátní kanceláři JUDr. Miroslava Nováka v Jihlavě.

Vybrané transakce u klientů:

 • Poskytování právních služeb pro klienty poskytující nebankovní úvěry a řešení sporů
 • Poskytování právních služeb společenstvím vlastníků jednotek ve věci příprav stanov, zpracování prohlášení vlastníka a ve věci sporů na plnění
 • Příprava obchodních smluv dle českého práva
 • Příprava kupních smluv, darovacích smluv, smluv o dílo, podávání návrhů na vklad do katastru nemovitostí u převodu nemovitostí
 • Poskytování komplexní správy a řízení pohledávek, zahrnující preventivní, procesní kroky zajišťující eliminaci počtu pohledávek a v neposlední řadě komplexní správa pohledávek až po jejich úspěšné vymožení včetně překladů do právní angličtiny
 • Poradenství a právní služby při řešení insolvence a konkurzu, příprava a podání přihlášky do insolvenčního řízení, do dražby a do likvidace
 • Zastupování věřitelů, dlužníků
 • Poradenství a právní zastoupení při řešení převodu nemovitostí – příprava smluv, návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Poradenství a právní zastoupení při prodeji i nákupu nemovitostí
 • Příprava a překlad mezinárodních platebních rozkazů pro zahraniční klienty
 • Právní zastoupení při řešení mezinárodního obchodu
 • Poradenství a právní zastoupení ve věcech osobních a majetkových vztahů v rodině
 • Poradenství, příprava právních dokumentů a právní zastoupení při rozvodu manželství
 • Poskytování právního servisu a poradenství v oblasti pracovního práva