JUDr. Jan Havlíček, Ph.D.

Advokát / Partner
E-mail: havlicek@janhavlicek.com
Telefon: +420 567 215 880

Vzdělání:
Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, titul Mgr. (2009)
Masarykova univerzita Brno, Rigorózní zkouška, titul JUDr. (2009)
Masarykova univerzita Brno, Katedra mezinárodního a evropského práva pod vedením školitele prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc., titul Ph.D. (2016)

Jan Havlíček je zakladatelem vlastní advokátní kanceláře JUDr. Jan Havlíček s hlavním sídlem v Jihlavě. Advokátní kancelář poskytuje právní služby také v Praze a na pobočce advokátní kanceláře v Brně.

V rámci vědecké činnosti i praxe se věnuje obchodnímu právu, občanskému právu, mezinárodnímu i vnitrostátnímu rozhodčímu řízení. V oblasti práva má široké portfolio zkušeností a znalostí. Pro své významné klienty zajišťuje též privátní právní poradenství.
Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Ekonomicko – správní fakultě Masarykovy univerzity pracoval jako odborný garant modulu Mezinárodní obchod. Dosud působí na Ekonomicko – správní fakultě Masarykovy univerzity jako přednášející pro oblast rozhodčího řízení a řízení pohledávek. V oblasti rozhodčího řízení se také účastní jako přednášející na různých mezinárodních odborných konferencích a seminářích.
Věnuje se vlastní publikační činnosti, je zakladatelem vlastního právnického časopisu Právní labyrint, který se věnuje aktuálním otázkám v oblasti práva a spolupracuje se systémem ASPI.
Jan Havlíček je veden na seznamu rozhodců na Rozhodčím soudu při Agrární komoře ČR a Hospodářské komoře ČR, Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC – Vienna International Arbitral Centre), Londýnského rozhodčího soudu (LCIA London Court of International Arbitration), Venice Chambers of Arbitration. Dále je členem těchto mezinárodních organizací:
– International Chamber of Commerce Young Arbitration Forum,
– International Centre for Dispute Resolution Young & International (ICDR), the international division of the American Arbitration Association (AAA),
– LCIA, Member of London Court of International Arbitration Young International Arbitration Group (YIAG),
– London Court of International Arbitration ( LCIA) Users´ Council.

Vybrané transakce u klientů:
 Poradenství a právní zastoupení zahraničního investora proti České republice v řízení o zmařenou investici v hodnotě 2,6 miliardy Kč
 Právní zastoupení několika desítek tuzemských a zahraničních společností (s.r.o., a.s., v.o.s., SE aj.) s obratem od 100 mil. Kč do 1,5 mld. Kč – zajištění komplexních právních služeb včetně správy a řízení pohledávek
 Poradenství tuzemského klienta/společnosti s.r.o. při její akvizici – právní a finanční due diligence, kompletní příprava smluvních dokumentů, právní a daňové poradenství
 Poradenství a právní zastoupení klientů při fúzi mezi společnostmi s celkovým obratem 850 mil. Kč
 Právní zastoupení klienta v trestní věci loupeže 33 mil. Kč
 Příprava a revize mezinárodních smluv pro zahraniční společnost s.r.o. – rámcové smlouvy, objednávky, potvrzení objednávky, všeobecné obchodní podmínky, dodací listy, upomínky aj.
 Úspěšné právní poradenství a zastoupení anglické společnosti v řízení u Ústavního soudu ve věci rozhodčího řízení
 Zastoupení zahraničního klienta u Nejvyššího soudu ve věci rozhodčího řízení
 Zastoupení poškozeného v trestním řízení při vzniku škody v řádech několika set milionů Kč spojené se zastoupením v řízení u Ústavního soudu
 Poskytování právních služeb pro klienty poskytujícího nebankovní úvěry s obratem přesahujícím několik set milionů zahrnující smluvní agendu a případné řešení sporů.
 Poskytování právních služeb pro klienty pojišťovny pohledávek při plnění pojistných smluv ohledně řešení sporů s dlužníky
 Poskytování kompletních právních služeb několika významným realitním kancelářím v oblasti realit
 Poskytování privátních a individuálních právních služeb v souvislosti s generačním transferem obchodní společnosti (obrat přesahující 60 mil. Kč)
 Zastupování privátního investora při akvizici nemovitostí (celkový objem transakcí přesahuje 100 mil. Kč)
 Poskytování právních služeb společenstvím vlastníků jednotek ve věci přípravy stanov, zpracování prohlášení vlastníka a ve věci sporů na plnění