AK Havlíček a nezisková organizace POVĚZ rozjíždějí společný projekt pomoci osobám ve výkonu trestu a výkonu vazby s oddlužením, zastavením a odkladem exekucí.

Podle dostupných informací je v ČR celkem 10 vazebních věznic a 25 věznic pro výkon trestu. V médiích bylo uveřejněno, že v roce 2021 bylo v českých věznicích cca 19.000 vězňů a další osoby budou ve výkonu vazby. Velká spousta vězňů se potýká s problémy, které souvisí s jejich předchozím stylem života nebo jejich aktuální finanční problémy jsou právě důsledkem výkonu trestu odnětí svobody. Jejich právní povědomí o možnostech oddlužení, návrhu na zastavení či odkladu exekuce jsou mizivé. Propadají se pak do dluhové pasti a jejich finanční situace jim de facto znemožňuje návrat do společnosti. Může také ve vězněných osobách vyvolávat pocity bezradnosti, které je mohou vést k recidivě.

Advokátní kancelář Havlíček a POVĚZ, z.s. připravili projekt návštěv ve věznících s cílem informovat vězně o možnostech oddlužení a toto oddlužení pro ně také zpracovat.

„Projekt jsme připravovali 3 roky a vycházíme ze znalostí skutečných potřeb vězněných osob. Pomoc by nebyla pomocí, pokud bychom jenom poučovali, ale skutečné oddlužení bychom těmto osobám nepřipravili. Skutečná pomoc musí spočívat právě v tom, že zpracujeme konkrétní návrh na povolení oddlužení a podáme na soud. Budou-li vězněné osoby v oddlužení, nebudou jejich dluhy narůstat, naopak se jich zbaví. Po propuštění tak budou schopni začít nový život.„ řekl k projektu JUDr. Jan Havlíček, Ph.D.

Advokátní kancelář Havlíček a POVĚZ, z.s. se se žádostí o podporu a spolupráci obrátili také na předsedu Podvýboru pro vězeňství Poslanecké sněmovny poslance Petra Sadovského a místopředsedu Podvýboru pro vězeňství Poslanecké sněmovny poslance Michala Ratiborského . Petr Sadovský k projekt uvedl:

„Libí se mi na tomto projektu, že jde o opravdu konkrétní pomoc. Nejde pouze o distribuci letáčků, ale kvalifikované osoby budou jezdit do věznit a opravdu pomáhat lidem z dluhové pasti. Může to zlepšit kvalitu jejich života a eliminovat riziko recidivy. Mohou se vrátit na svobodu s čistým štítem a začít skutečně nový, lepší život. Bude tím posíleno výchovné působení výkonu trestu odnětí svobody a pomůže to rodinám odsouzených. Podle mého názoru si projekt zaslouží podporu.“

Dominika Havlíčková

POVĚZ, z.s.

Nový projekt oddlužení pro vězně